Πρόγραμμα συνεδρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-03-2023

08:15 - 09:15
Εγγραφές

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09:15 - 11:00
«Η πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας και ο ρόλος της προπαρασκευής»

Προεδρεύοντες: Tζανετάκης Γιώργος

09:15 - 10:00
Εισήγηση
Νεότερα απεικονιστικά δεδομένα στην αξιολόγηση της εξέλιξης των περιακρορριζικών βλαβών
10:00 - 11:00
Εισήγηση
How to shape, clean, fill and retreat canals in 3 dimensions?

Ομιλητής: Kaloustian Marc

Διάλειμμα

11:00 - 11:30

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11:30 - 13:00
Στρογγυλό Τραπέζι

Προεδρεύουσα: Γεωργοπούλου Μαρία

Τίτλος
Διάγνωση: Η αναγνώριση της “ρίζας” του προβλήματος
13:00 - 13:30

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Μερζιώτη Μαρία¹, Κερεζούδης Νικόλαος²

1.Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική ΕΚΠΑ

2.Καθηγητής Ενδοδοντίας, Οδοντιατρική ΕΚΠΑ

Η ενασβεστίωση του ριζικού σωλήνα έχει συσχετιστεί με διάφορες καταστάσεις όπως τραύμα, ορθοδοντική μετακίνηση, εκτεταμένες αποκαταστάσεις, περιοδοντίτιδα και ηλικία. Συχνά, ο οδοντίατρος έρχεται αντιμέτωπος με έντονη ενασβεστίωση ριζικών σωλήνων σε πρόσθια δόντια και πρέπει να αποφασίσει αν και πώς θα επέμβει ενδοδοντικά.

ΣΚΟΠΟΣ: Να προταθούν ορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των δοντιών με κύριο γνώμονα την ακτινογραφική τους εικόνα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Το υλικό της εργασίας αποτελείται από ορισμένα περιστατικά με βάση τα οποία θα γίνει μία περιγραφή των πιθανών παρεμβάσεων. Θα συζητηθεί ο ρόλος της CBCT και οι ορίζοντες που έχει ανοίξει στην συντηρητική αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τόσο η θέση αυτών των δοντιών όσο και η ανατομία τους, ειδικά των άνω προσθίων, διευκολύνουν τους χειρισμούς μας και η πιθανότητα επιτυχίας, ακόμα και σε δόντια με εκτεταμένη ενασβεστίωση, είναι μεγάλη. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η σωστή επιλογή αντιμετώπισης και η άρτια εκτέλεση της θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο σωστός σχεδιασμός της αντιμετώπισης των ενασβεστιωμένων προσθίων δοντιών είναι σημαντικός για την επιτυχημένη θεραπεία και την μακροχρόνια παραμονή τους στο φραγμό. Τίποτα όμως δεν είναι σημαντικότερο από τη σωστή διάγνωση. Όλα τα παραπάνω έχουν εφαρμογή μόνο στα περιστατικά που απαιτείται θεραπεία

Μαρία Τσαυταρίδου1, Κωνσταντίνος Φωτόπουλος2 , Αλέξανδρος Μανωλάκης3 , Χάρης Μπελτές4

1 Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

2 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Ενδοδοντολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

3 Οδοντίατρος

4 MSc, MClinDent, PhD, Πανεπιστημιακός υπότροφος, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

Εισαγωγή

Άσθενής 40 ετών με ιστορικό τραύματος στον #11 προ τριανταετίας προσήλθε στην κλινική με συρίγγιο και ευαισθησία στην επίκρουση με διάγνωση: νέκρωση πολφού και χρόνιο ακρορριζικό απόστημα. Ακτινογραφικά παρατηρείται ενασβεστιώδης εκφύλιση του πολφού στο αυχενικό και μέσο τριτημόριο του ριζικού σωλήνα και διαύγαση ακρορριζικά.

Σκοπός

Η ανίχνευση και προσπέλαση του ριζικού σωλήνα με τη χρήση μικροσκοπίου ήταν αδύνατη. Η μέθοδος της κατευθυνόμενης ενδοδοντίας αποσκοπούσε στην ελάχιστη αποκοπή οδοντικών ιστών κατά την ανίχνευση του ριζικού σωλήνα.

Μέθοδος

Ο ασθενής παραπέμφθηκε για  υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) και ο νηματοεϊδής ριζικός σωλήνας εντοπίστηκε σε οβελιαία τομή. Με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού κατασκευάστηκε ακρυλικός ψηφιακός νάρθηκας με 3D εκτυπωτή. Αφού επιλέχθηκε το κατάλληλο τρύπανο, έγινε προσπάθεια κατευθυνόμενης ανίχνευσης η οποία δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Αποτελέσματα

Επιλέχθηκε η λύση της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας. Αφού απομακρύνθηκε ο κοκκιωματώδης ιστός, εντοπίστηκε ο ριζικός σωλήνας, έγινε ανάστροφη προπαρασκευή  σε όλο το μήκος του και έμφραξη με MTA. Ο επανέλεγχος έγινε στον 1 χρόνο.

Συμπεράσματα

Η στατική κατευθυνόμενη ενδοδοντία εμφανίζει προοπτικές εφαρμογής σε δυσπρόσιτους ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες με κυριότερα πλεονεκτήματα τη διατήρηση οδοντικής ουσίας και την αποφυγή συμβαμάτων. Παρά τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν και περιορισμοί αλλά και τεχνικές δυσκολίες που καθιστούν την εφαρμογή της στατικής κατευθυνόμενης ενδοδοντίας στην κλινική πράξη περιορισμένη.

Mιχαήλ Βακάλης1, Eλισάβετ Kουλαουζίδου2

  1. Υποψήφιος διδάκτορας
  2. Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής – Βιοϋλικών

Τομέας: Παθολογίας και Θεραπευτικής των οδοντικών ιστών

Εργαστήριο: Οδοντικής Χειρουργικής

Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αποκατάσταση δοντιών που έχουν υποστεί εκτεταμένη απώλεια των οδοντικών ιστών αποτελούν μια πρόκληση για τον κλινικό οδοντίατρο. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που απαιτείται και ενδοδοντική θεραπεία, λόγω πολφικής νέκρωσης ή πολφίτιδας, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη απώλεια οδοντικών ιστών, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της μηχανικής αντοχής και αντίστασης των δοντιών έναντι των μασητικών δυνάμεων. Πριν από την έναρξη της θεραπείας, ο κλινικός θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά και να αξιολογήσει το δόντι ως προς τη σκοπιμότητα της ενδοδοντικής θεραπείας, την αποκαταστασιμότητα, την περιοδοντική υγεία, την μασητική λειτουργία, όπως και τις αισθητικές απαιτήσεις. Η διαγνωστική αυτή αξιολόγηση είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, που θα βοηθήσει τον κλινικό να εκτιμήσει το σχέδιο και την πρόγνωση της θεραπείας. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες, απαιτείται μια πιο ολιστική αντιμετώπιση.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός σύνθετου περιστατικού αποκατάστασης δοντιών με εκτεταμένη απώλεια οδοντικών ιστών και περιακρορριζική παθολογία.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγράφονται τα στάδια και οι τεχνικές της αποκατάστασης δύο γομφίων της κάτω γνάθου με μονολιθική κεραμική αποκατάσταση διπυριτικού λιθίου (e-max). Η αποκαταστατική θεραπεία περιλαμβάνει περιοδοντική, ενδοδοντική και αποκαταστατατική παρέμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν πολλές επιλογές για την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολο για όλες τις καταστάσεις. Ορισμένες κλινικές περιπτώσεις απαιτούν μια πιο πολύπλοκη αντιμετώπιση για την επίτευξη ενός αποδεκτού θεραπευτικού αποτελέσματος.

Διάλειμμα

13:30 - 15:00

Ελαφρύ Γεύμα - Παρουσίαση e-posters

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

15:00 - 17:15
«Τα όρια της Ενδοδοντίας στην κλινική πράξη»
15:00 - 15:45
Εισήγηση
Η συντηρητική θεραπεία του πολφού
15:45 - 16:30
Εισήγηση
Διλήμματα και προκλήσεις της ενδοδοντικής θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη
16:30 - 17:15
Εισήγηση
Διατήρηση φυσικού δοντιού ή αντικατάσταση με εμφύτευμα; Αποτελεί κλινικό δίλημμα;

Διάλειμμα

17:15 - 17:45

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

17:45 - 19:15
«Αποκατάσταση και αισθητικά διλήμματα»
17:45 - 18:30
Εισήγηση
Διαγνωστική αξιολόγηση χρωματικών μεταβολών και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε δυσχρωμικά, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
18:30 - 19:15
Εισήγηση
Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Τελετή έναρξης

19:15 - 20:00

Δεξίωση Συνεδρίου

20:00 - 20:30

Παράλληλες Συνεδρίες (HANDS-ON)

13:00 - 15:00
LIMITED SEATS
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα συστήματα Race EVO & XP- Endo της εταιρίας FKG

Εκπαιδευτής: Kaloustian Marc

15:45 - 17:45
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα ProTaper Ultimate της εταιρίας Dentsply

Εκπαιδευτής: Μάγκος Σωτήριος

ΚΥΡΙΑΚΗ 05-03-2023

09:30 - 10:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Λεωνίδας Πολυμέρου 1, Εμμανουήλ Μαζίνης 2

1: Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ενδοδοντολογίας Α.Π.Θ

2: Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ

 

Σκοπός: Η πραγματοποίηση της ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντια με ζωντανό πολφό απαιτεί την επίτευξη πλήρους αναισθησίας του υπαίτιου δοντιού και είναι πιθανά η πιο απαιτητική αναισθησία κατά την κλινική πράξη. Όμως συχνά, ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν, ειδικά σε πολύριζα δόντια, την πλήρη επίτευξη αναισθησίας με αποτέλεσμα την δυσχέρεια των χειρισμών εκπόλφωσης αλλά και της ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των αιτιών που εμπλέκονται στην αποτυχία της τοπικής αναισθησίας.

Υλικά και μέθοδοι: Μετά από συστηματικό έλεγχο σύγχρονης και κλασσικής βιβλιογραφίας καταλήγουμε στο ότι οι λόγοι αποτυχίας της τοπικής αναισθησίας είναι πολλοί και εμπλέκουν αφενός την τεχνική αρτιότητα της τεχνικής έγχυσης και τη χρήση των φαραμακοκινητικά κατάλληλων και μη αλλοιωμένων αναισθητικών και αφετέρου ποικίλους τοπικούς και συστηματικούς παράγοντες. Στους τοπικούς παράγοντες περιλαμβάνονται ανατομικές ιδιαιτερότητες και παραλλαγές στη δομή και το πάχος του οστού, παραλλαγές στην πορεία και την κατανομή των νευρικών ινών, στην πορεία του κάτω φατνιακού και στην ύπαρξη επικουρική νεύρωσης. Σημαντικός παράγοντας αποτυχίας είναι επίσης η τοπική παρουσία φλεγμονής. Στους συστηματικούς παράγοντες περιλαμβάνονται καταστάσεις λήψης συγκεκριμένων φαρμάκων και το επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό και ειδικότερα παθήσεις που πιθανά επηρεάζουν το βάθος της αναισθησίας. Παράλληλα, επηρεάζεται από ψυχογενείς παράγοντες όπως στην περίπτωση φοβικών ασθενών.

Αποτελέσματα: Η συχνή εμφάνιση του φαινομένου της αδυναμίας επίτευξης ολοκληρωμένης αναισθησίας ενδοδοντολογικων ασθενών επιβάλλει τη γνώση των μέσων και τεχνικών αναισθησίας καθώς και της εξατομικευμένης προσέγγισης του ασθενή.

Συμπέρασμα: Η λεπτομερής λήψη ιστορικού, σωστή αναγνώριση και ο εντοπισμός των αιτίων της αποτυχίας της αναισθησίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή και κυρίως ανώδυνη ενδοδοντική θεραπεία.

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

 

Μαρία Τζιοβάρα1, Σοφία Μιρζαμπεκιάν2, Μαρία-Ελπίδα Καλαϊτζόγλου3

 

1Οδοντίατρος

2Προπτυχιακή Φοιτήτρια Οδοντιατρικού Τμήματος, ΑΠΘ

3Οδοντίατρος, Εξειδικευθείσα στην Ενδοδοντολογία, ΑΠΘ

 

Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκέντρωση και ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ως προς την εξωτερική και εσωτερική μορφολογία των άνω και κάτω τρίτων γομφίων.

Υλικό και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε τέσσερις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubMed, Scopus, LILACS και Science Direct) από δύο ανεξάρτητους μελετητές. Αναζητήθηκαν in vivo και ex vivo έρευνες που είχαν ως στόχο την καταγραφή της εξωτερικής και εσωτερικής μορφολογίας

τρίτων γομφίων. Επιπλέον, έγινε χειροκίνητη αναζήτηση στη λίστα αναφορών των άρθρων που επιλέχθηκαν για την παρούσα ανασκόπηση. Καταγράφηκαν δεδομένα που αφορούσαν τις μεθόδους μελέτης της μορφολογίας αυτών των δοντιών, τον πληθυσμό που εξετάστηκε, το μέγεθος του δείγματος, όπως και τα αποτελέσματά τους (αριθμό και πορεία ριζών / ριζικών σωλήνων [ρ.σ.]).

Αποτελέσματα: Από την συστηματική αναζήτηση προέκυψαν 2959 άρθρα, από τα οποία, 16 και 18 πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας μελέτης για τους άνω και κάτω τρίτους γομφίους αντίστοιχα. Οι περισσότερες εργασίες έχουν

πραγματοποιηθεί ex vivo, κυρίως με τη μέθοδο της διαφανοποίησης. Καταγράφηκαν από 1-5 ρίζες με 1-6 ρ.σ. για τους άνω και από 1-4 ρίζες με 1-7 ρ.σ. για τους κάτω

τρίτους γομφίους. Η πλειονότητα των εργασιών αναφέρει ως συχνότερη μορφολογία 3 ρίζες και 3 ρ.σ. για τους άνω και 2 ρίζες με 2 ρ.σ. για τους κάτω τρίτους γομφίους.

Συμπεράσματα: Περαιτέρω δεδομένα και τεκμηρίωση χρειάζονται για την ανάλυση της μορφολογίας των δύο αυτών οδοντικών ομάδων.

Ιωάννης Ν Κοτσάνος1, Ελευθερία Τζήκα2, Νικόλαος Οικονομίδης3, Νικόλαος Κοτσάνος1,2. Ιδιωτικό παιδοδοντιατρείο Θεσσαλονίκης

1 Ιδιωτικό παιδοδοντιατρείο Θεσσαλονίκης

2 Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ

3 Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η αναφύτευση είναι θεραπεία εκλογής για μόνιμα δόντια που έχουν εκγομφωθεί. Η αγκύλωση και η εξωτερική απορρόφηση ρίζας είναι πιθανές επιπλοκές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Αγόρι 9,5 ετών προσήλθε με εκγόμφωση μόνιμου άνω κεντρικού τομέα με μερικώς ανοικτό ακρορρίζιο, από ατύχημα. Το δόντι μπήκε σε γάλα μετά 15΄ (αφότου βρέθηκε). Η αναφύτευση έγινε 60 λεπτά μετά το ατύχημα. Στους 8 μήνες έγινε ενδοδοντική θεραπεία με έμφρακτο κονίας Potrland και επιπρόσθετα με γουταπέρκα και φύραμα ΑΗ26, λόγω πολφικής νέκρωσης. Σε 3 έτη και 3 μήνες ήταν εμφανείς εμβύθιση 1mm, ήχος αγκύλωσης και ακτινογραφική εικόνα άπω εξωτερικής αυχενικής απορρόφησης (ΕΑΑ). Ο ασθενής αποδέχθηκε θεραπεία όταν η εμβύθιση έγινε 2 mm, οπότε η κοιλότητα ΕΑΑ είχε φτάσει σε διάμετρο τα 5 mm. Μετά από σκόπιμη εξαγωγή, η κοιλότητα ρίζας καθαρίστηκε και εμφράχθηκε με Biodentine. Το δόντι αναφυτεύτηκε και ναρθηκοποιήθηκε σε ‘φυσιολογική’ θέση για αισθητικούς λόγους μέσα σε χρόνο 10 λεπτών. Στη 10ετή ετήσια παρακολούθηση από την πρώτη αναφύτευση, το δόντι παραμένει ασυμπτωματικό, μη αγκυλωμένο και λειτουργικό ικανοποιώντας και τον ασθενή αισθητικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η παρούσα περίπτωση υποστηρίζει την σκόπιμη αναφύτευση ως επιλογή για τη διαχείριση των αγκυλωμένων δοντιών με προηγμένη ΕΑΑ.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

10:00 - 11:30
«Επανεπέμβαση ενδοδοντικής θεραπείας»
10:00 - 10:45
Εισήγηση
Συντηρητική επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Κλινικές προκλήσεις και σύγχρονα μέσα αντιμετώπισης

Ομιλήτρια: Zάχου Εύα

10:45 - 11:30
Εισήγηση
Χειρουργική επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας. Όταν οι κλινικές προκλήσεις συνεχίζονται…

Ομιλητής: Κερεζούδης Νίκος

Διάλειμμα

11:30 - 12:00

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

12:00 - 13:30
Στρογγυλό Τραπέζι
Τίτλος
Βιοϋλικά στην Ενδοδοντία

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

13:30 - 15:00
«Αλληλεπιδράσεις της Ενδοδοντίας με άλλα γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής»
13:30 - 14:15
Εισήγηση
Αλληλεπιδράσεις Ενδοδοντίας και Ορθοδοντικής: Τι γνωρίζουμε και πόσο τεκμηριωμένοι είμαστε
14:15 - 15:00
Εισήγηση
Η χειρουργική διευθέτηση του οξέος οδοντοφατνιακού αποστήματος

Ομιλητής: Λιλλής Θεόδωρος

Λήξη Συνεδρίου

15:00 - 15:30

Παράλληλες Συνεδρίες (HANDS-ON)

09:30 - 11:30
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα MG3 Blue της εταιρίας Dental Perfect
12:15 - 14:15
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα MG3 Blue της εταιρίας Dental Perfect
11:30 - 13:30
FULLY BOOKED
Αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων σκληρών οδοντικών ιστών

Εκπαιδευτής: Τολίδης Κοσμάς