ΟΙ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στη σελίδα αυτή και με αντίστοιχη εξόφληση του κόστους συμμετοχής. Το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να το επισυνάψετε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της φόρμας. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των συνέδρων καθώς και την αναγραφή του κωδικού τραπεζικής συναλλαγής. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής αίτησης εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

Κόστος εγγραφής

Κατηγορία
Προεγγραφή
μέχρι 24/2/2023
Εγγραφή
25/2/2023 - έναρξη
Οδοντίατρος
Μέλος Ε.Ε.Ε.
€100
€130
Οδοντίατρος
Μη Μέλος Ε.Ε.Ε.
€130
€150
Φοιτητές Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί
€70
€70

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων με φυσική παρουσία περιλαμβάνονται:

  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
  • Διαλείμματα καφέ και ελαφρύ γεύμα
  • Είσοδος στην Έκθεση

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό για το 9ο Πανελλήνιο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας στην:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Λογαριασμού: 13229602902
IBAN: GR97 0110 1320 0000 1322 9602 902
Κωδικός SWIFT: ETHNGRAA
Αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας.
Σημείωση: Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

Η Ε.Ε.Ε., τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Ξενίας 32, Ζωγράφου,
Τηλέφωνο: 2130400332
e-mail: info@endodontics.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωστούρος Γιώργος.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση:
Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.
Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.