Πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-03-2023

Παράλληλες Συνεδρίες (HANDS-ON)

13:00 - 15:00
LIMITED SEATS
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα συστήματα Race EVO & XP- Endo της εταιρίας FKG

Εκπαιδευτής: Kaloustian Marc

15:45 - 17:45
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα ProTaper Ultimate της εταιρίας Dentsply

Εκπαιδευτής: Μάγκος Σωτήριος

ΚΥΡΙΑΚΗ 05-03-2023

Παράλληλες Συνεδρίες (HANDS-ON)

09:30 - 11:30
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα MG3 Blue της εταιρίας Dental Perfect
12:15 - 14:15
FULLY BOOKED
Χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών σωλήνων με το μηχανοκίνητο σύστημα MG3 Blue της εταιρίας Dental Perfect
11:30 - 13:30
FULLY BOOKED
Αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων σκληρών οδοντικών ιστών

Εκπαιδευτής: Τολίδης Κοσμάς