9ο Πανελλήνιο Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας – Ιωάννινα 4-5 Μαρτίου 2023

4-5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023,

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ξενοδοχείο Grand Serai

Προεδρεύουσα

Βουζαρά Τριανταφυλλιά

Ειδικευθείσα στην Ενδοδοντολογία

Τίτλος συνεδρίας

«Τα όρια της Ενδοδοντίας στην κλινική πράξη»

Ημερομηνία & ώρα
ΣΑΒΒΑΤΟ
15:00-
17:15